HOME O NAMA PROIZVODI I USLUGE REFERENCE KONTAKT

© GLOBAL TECHNICS d.o.o. All rights reserved.

HOME sa vimapom

Proizvodi i usluge > Filtracija i separacija dizel goriva

Filtracija i separacija dizel goriva


Kompanija RCI Technologies iz SAD se bavi proizvodnjom uredjaja za prečišćavanje goriva. Ovi uredjaji su jedinstveni po tome što ne zahtevaju nikakvo održavanje i kasniju zamenu delova. Prva investicija u nabavku urejdjaja je ujedno i poslednja.


Karakterističan je po tome što kombinuje dva sistema prečišćavanja: centifugalnu separaciju i koalescenciju.


Voda i prljavština se skupljaju na dnu uredjaj i dovoljno je da se u odredjenim vremenskim intervalima otvori čep na dnu i ispuste voda i prljavštiva.


U jednom prolazu goriva kroz ovaj uredjaj izdvoji se oko 99% slobodne i emulgovane vode i oko 98% čestica veličine od 5 do 8 µm.

Zbog toga se RCI Purifier definiše kao kombinacija primarnog filtera za gorivo i separatora vode iz goriva.


Isporučuje se u različitim veličinama i za različite namene.

- Kada je montaža na postojeći sistem u pitanju, isporučuje se samo uredjaj bez pumpe, jer se koristi pumpa postojećeg sistema. Ukoliko postavlja na vozila, uredjaj se definiše na osnovu snage motora, a ukoliko se postavlja na npr. Benzinskim pumpama, dimenzioniše se na osnovu protoka pumpe (na utakačkom mestu)

- Kada se montira na rezervoare goriva i kada mu je pored šrećišćavanja goriva uloga i da vrši kontinualno prečišćavanje samog rezervoara putem recirkulacije, isporučuje se zajedno sa elektro-motorom, pumpom i evantualno dodatnim elementima za programabilan režim rada (uredjaj može filtrirati više rezervoara po unapred programiranom rasporedu)

- Uredjaj se takodje može isporučiti kao mobilna jedinica sa pumpom i elektro-motorom


Primeri ugradnje su različiti: od ugradnje na vozila, pogotovo na gradjevinsku mehanizaciju, cisterne, benzinske pumpe, do pumpi za pretakanje goriva u brodske rezervoare.


Protoci kroz RCI Purifier variraju od 1,9 l/min do 1514 l/min, u zavisnosti od primene.


Uredjaj se može isporučiti sa grejačem što će sprečiti zgrušnjavanje parafina i na taj način zaštititi motor.


Takodje moguće je postaviti i senzor za skupljenu vodu, koji nam može signalizirati da se rezervoar za odvojenu vodu i prljavštinu napunio i da je vreme da se isprazni.


Ugradnjiom RCI Purifier-a se odstranjuje voda iz goriva (čime sprečava se stvaranje sumporne kiseline), čestice, alge, rdja itd.


Eliminacijom ovih štetnih elemena postižu se sledeće koristi:

- smanjuje se potrošnja goriva

- čuva se motor

- smanjuje zaprljanje mehaničkih filtera

- smanjuje se emisija čadji za 17,3%, karbon monoksida za 10,4%, a oksida azota za 5,9%

Filtracija i separacija dizel goriva

RCI- Universal Brochure.pdf

Brošura RCI Purifier- Engleski.pdf