HOME O NAMA PROIZVODI I USLUGE REFERENCE KONTAKT

© GLOBAL TECHNICS d.o.o. All rights reserved.

HOME sa vimapom

Proizvodi i usluge > Hidraulika

HidraulikaDIJAGNOSTIKA STANJA HIDRAULIČKIH SISTEMA


Dijagnostika se uglavnom vrši Parkerovom prenosnom turbinom SKIT-340 PTQ koja meri pritiske (moze i diferencijalne), protok, temperaturu, ako treba i broj obrtaja pogonskog vratila pumpe.

Ovim merenjima se tačno definiše stanje sistema hidraulike, izbegava se efekat da sistem radi optimalno na nižim temperaturama, a kada se ugreje uspori se rad izvršnih cilindara (translatornih i rotacionih cilindara-hidromotora). Može se ispitati rad pumpe, razvodnika, ventila sigurnosti i cilindara (hidromotora), tj svake komponente u sistemu. Na osnovu dobijenih rezultata, pristupa se remontu (zameni) komponente koja ne radi u očekivanom režimu, ili planira se  remont iste komponente, ako delimično zadovoljava tražene parametre.REMONT POSTOJEĆE HIDRAULIČNE INSTALACIJE


Remont podrazumeva segment posle dijagnostičke analize sistema ili komponente.

Radimo remont:


- cilindara do precnika klipa 200 mm i dužine 2000mm,

- remont pumpi i hidromotora, ali generalni uz zamenu radnih kola,

- remont celog agregata,

- spitivanje na ispitnom stolu svih remontovanih komponenti pre isporuke kupcu.PROJEKTOVANJE HIDRAULIČKIH SISTEMA


Projektovanje podrazumeva izradu novih hidrauličkih agregata, cilindara, izvođenje crevno-cevne instalacije do mesta postavke hidrauličkih komponenti po projektnom zadatku kupca (tražene kinematske operacije sa silama i brzinama rada).


Takođe se rade i rekonstrukcije postojeće hidrauličke instalacije što podrazumeva sledeće:


- ubrzavanje postojećeg sistema zbog zahteva procesa proizvodnje i povećanje kapaciteta,

- izrada alternativnog sistema u slučaju otkaza glavnog sistema hidraulike,

- izrada sistema elektroupravljanja agregatom...

Hidraulika