HOME O NAMA PROIZVODI I USLUGE REFERENCE KONTAKT

© GLOBAL TECHNICS d.o.o. All rights reserved.

HOME sa vimapom

Koalescencija


CJC Filter Separator PTU kombinuje filtraciju i izdvajanje vode principom koalescencije, a to sve u istom zapremniskom filter ulošku.


Sama reč koalescencija (sjedinjavanje) ukazuje na proces u kome se male kapljice sjedinjuju u veće. Ovo CJC Filter Separator postiže korišćenjem polarizovanih vlaknastih dubinskih filter uložaka i koalescentnog elementa.


Filter uložak ima dvojaku ulogu:

1. Da stvori laminarni, ujednačen tok ulja kroz filter uložak jer je to neophodan uslov za uspešnu koalscenciju

2. Da inicira početak koalescencije kao što je opisano u nastavku teksta


Formiranje kapljica:

Ukoliko postoji voda u ulju, kapljice vode stuje kroz filter uložak zajedno sa uljem sve dok ne naidju na celulozno vlakno. Polarizovano vlakno privlači kapljicu vode koja se lepi za njegovu površinu. Ovo se ostvaruje na osnovu toga što je adhezioni napon izmedju polarizovanog vlakna i kapljice veći od adhezionog napona izmedju kapljice vode i ulja.


U tom trenutku kapljica se odvaja i pripija uz vlakno. Prvobitno, kapljica vode miruje dok se istovremeno druge kapljice po istom principu skupljaju na celuloznim vlaknima filter uloška.


Odvajanje kapljica od celuloznih vlakana

Kako se  kapljice skupljaju i postaju veće, površina prijanjanja za celulozna vlakna biva sve manja u odnosu na veličinu kapljice, pa kapljice počinju da se kreću niz celulozna vlakna.

Kapljice vode struje na niže kroz sredinu filter uloška do žičanog koalescentnog elementa koji se nalazi u osnovi kućišta filter separatora. Prolazeći kroz višeslojnu mrežu koalescentnog elementa kapljice vode nastavljaju da se sjedinjuju sa drugim kapljicama koje struje niz druge niti, formirajući puno tokova koji se dalje sjedinjuju u veće, dok ne postanu dovoljno veliki da ih sila gravitacija ne odvoji od koalescentnog elemeta i ne padnu u dno kućišta.


Tako skupljena voda se može ručno ili automatski ispustiti (izdrenirati) iz kućišta.


Ulje iz kojeg želimo da izdvojimo vodu ne bi smelo da na radnoj temperaturi prilikom procesa koalescencije bude viskoziteta većeg od 150 cSt.

Proizvodi i usluge > Filtracija i separacija ulja > Koalescencija


>

Filtracija i separacija ulja

CJC Fini Filter

CJC  Filter Separator

CJC Desorber

Dodatna oprema

Iznajmljivanje opreme za filtraciju i separaciju ulja


Korisni linkovi:


> Zašto je potrebna filtracija ulja

> Degradacija ulja- oksidacija, smola, lak

> Koalescencija

> Klasifikacija ulja po ISO i NAS

standardu

> Preporučene čistoće ulja po ISO standardu

> Faktori produženja radnog veka opreme u   odnosu na čistoću ulja i sadržaj vode

> Metode prečišćavanja ulja