HOME O NAMA PROIZVODI I USLUGE REFERENCE KONTAKT

© GLOBAL TECHNICS d.o.o. All rights reserved.

HOME sa vimapom

Proizvodi i usluge > Filtracija i separacija ulja > Faktori produženja radnog veka opreme i ulja u odnosu na čistoću ulja i sadržaj vode


>

Faktori produženja radnog veka opreme i ulja u odnosu na čistoću ulja i sadržaj vode


Iako većina korisnika hidrauličkih sistem smatra da je prvobitni razlog za filtraciju ulja produženje njegovog radnog veka. Ipak najveće uštede se ostvaraju po pitanju održavanja opreme, redjoj zameni delova i troškovima njihove nabavke (linisjkih filtera, ventila, pumpi, zaptivki, ležajeva, cilindara itd.), redjim intervencijama na održavanju opreme, redukovanim izgubljenim radnim satima tokom zastoja i gubitka u proizvodnji, smanjenom angažovanju ljudstva u održavanju itd.

Zbog toga razne institucije koje se bave ispitivanjem ulja potenciraju baš ove uštede. U sledećim tablicama možete videti faktore produženja radnog veka opreme u zavisnosti od postignute odredjene klase čistoće i sadržaja vode.

Faktori produženje radnog veka lemenata sistema u zavisnog od povećnja klase čistoće uljaŽeljeni nivo čistoće po ISO 4406/199921/19/16 

20/18/15 

19/17/14 

18/16/13 

17/15/12 

16/14/11 

15/13/10 

14/12/9 

13/11/8 

12/10/7

Trenutni

nivo

čistoće

po

ISO 4406/1999

24/22/19

2

1.6

3

2

2.5

6

3

3.5

8

4

>10 

5

>10 

6

>10 

7

>10 

>10

1.8 

1.3

2.3 

1.7

2

3.5 

2.5

4.5 

3

5.5 

3.5

4

8

5

10 

5.5

>10 

8.5

23/21/18

1.5 

15

2

17

2

2.5

3

3.5

4

>10 

5

>10 

7

>10 

10

1.5 

1.3

1.8 

1.4

2.2 

1.6

2

3.5 

2.5

4.5 

3

3.5

4

5.5

10 

8

22/20/17

1.3 

1.2

1.6 

1.5

1.7

2

2.5

3

4

5

>10 

7

>10 

9

1.2 

1.05

1.5 

1.3

1.8 

1.4

2.3 

1.7

2

3.5 

2.5

3

4

5.5

10 

7

21/19/1613

1.2

1.6 

1.5

1.7

2

2.5

3

4

9

6

>10 

81.2 

1.1

1.5 

1.3

1.8 

1.5

2.2 

1.7

2

3.5 

2.5

3.5

4.5

6

20/18/15

13

1.2

1.6 

1.5

1.7

2

2.5

3

4.6

>10 

6

1.2 

1.1

1.5 

1.3

1.8 

1.5

2.3 

1.7

2

3.5 

2.5

5.5 

3.7

5

19/17/1413

1.2

1.6 

1.5

1.7

2

2.5

3

51.2 

1.1

1.5 

1.3

1.8 

1.5

2.3 

1.7

2

2.5

3.5

18/16/13

13

1.2

1.6 

1.5

1.7

3

2

4

3.5

6

4

1.2 

1.1

1.5 

1.3

1.8 

1.5

2.3

1.8

3.7

3

4.5

3.5

17/15/12


Hidraulički i dizel motori

Kotrljajni elemnti, ležajevi
13

1.2

1.6 

1.5

1.7

3

2

2.5

1.2 

1.1

1.5 

1.4

1.8 

1.5

2.3

1.8

2.2

16/14/11


Klizni ležajevi i turbo mašine

Reduktori i drugo


13

1.2

1.6 

1.5

2

1.8

3

21.2 

1.1

1.5 

1.4

1.9

1.5

2.3

1.8

15/13/101.4 

1.2

1.8 

1.5

2.5 

1.81.2 

1.1

1.6 

1.3

1.6

Očekivano produženje radnog veka opreme pri radu sa mineralnim uljimaFaktor produženja radnog veka

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Trenutni

Sadržaj

Vlage

u ulju, ppm

50000

12500

6500

4500

3125

2500

2000

1500

1000

782

25000 

6250

320

2250

1563

1250

1000

750

500

391

10000 

2500

1300

900

625

500

400

300

200

156

5000

1250

650

450

313

250

200

150

100

78

2500

625

325

225

156

125

100

75

50

39

1000

250

130

90

63

50

40

30

20

16

500

125

65

45

31

25

20

15

10

8

260

63

33

23

16

13

10

8

5

4

100

25

13

9

6

5

4

3

2

2

1000 ppm = 1%


Primer:

Ukoliko se sadržag vlage smanji sa 2500 ppm na 100 ppm, očekivano produženje radnog veka opeme je 7 puta

Filtracija i separacija ulja

CJC Fini Filter

CJC  Filter Separator

CJC Desorber

Dodatna oprema

Iznajmljivanje opreme za filtraciju i separaciju ulja


Korisni linkovi:


> Zašto je potrebna filtracija ulja

> Degradacija ulja- oksidacija, smola, lak

> Koalescencija

> Klasifikacija ulja po ISO i NAS

standardu

> Preporučene čistoće ulja po ISO standardu

> Faktori produženja radnog veka opreme u   odnosu na čistoću ulja i sadržaj vode

> Metode prečišćavanja ulja