HOME O NAMA PROIZVODI I USLUGE REFERENCE KONTAKT

© GLOBAL TECHNICS d.o.o. All rights reserved.

HOME sa vimapom

Proizvodi i usluge > Filtracija i separacija ulja > Klasifikacija ulja po ISO i NAS standardu


>

Klasifikacija ulja po ISO i NAS standardu


Standard ISO 4406/1999 se koristi za odredjivanje broja čestica u ulju većih od 4, 6 i 14 μm. Na osnovu dobijenog broja (količine) svake od čestica, ulje se svrstava u odredjenu kategoriju čistoće. Ovaj standard se koristi prikom odredjivanja broja čestica automatskim brojačem čestica.


Standard ISO 4407/1999 se koristi za odredjivanje broja čestica u ulju većih od 2,5 i 15 μm. Na osnovu dobijenog broja (količine) svake od čestica, ulje se svrstava u odredjenu kategoriju čistoće. Ovaj standard se koristi prikom odredjivanja broja čestica mikroskopom.


Američki standard NAS 1638 je zamenjen novim AS4059 (izdanje E) koji je detaljniji od svog prethodnika.

Klasifikacija čistoće ulja po ISO 4406/1999

Broj čestica u uzorku ulja od 100 ml

Više od

Do

ISO klasa

8000000

16000000

24

4000000

8000000

23

2000000

1000000

22

1000000

500000

21

500000

250000

20

250000

500000

19

130000

250000

18

64000

130000

17

32000

64000

16

16000

32000

15

8000

16000

14

4000

8000

13

2000

4000

12

1000

2000

11

500

1000

10

250

500

9

130

250

8

64

130

7

32

64

6

Klasifikacija čistoće ulja po AS4059

ISO 4402*

>2 μm

>5 μm

>15 μm

>25 μm

>50 μm

>100 μm

ISO 11171 **

>4 μm

>6 μm

>14 μm

>21 μm

>38 μm

>70 μm

Oznaka veličine

A

B

C

D

E

F

Klasa 12

3200000

1250000

222000

39200

6780

1020

Klasa 11

1600000

623000

111000

19600

3390

512

Klasa 10

800000

311000

55400

9800

1700

256

Klasa 9

400000

156000

27700

4900

848

127

Klasa 8

200000

77900

13900

2450

424

64

Klasa 7

100000

38900

6920

1220

212

32

Klasa 6

50000

19500

3460

612

106

18

Klasa 5

25000

9730

1730

306

53

8

Klasa 4

12500

4860

864

152

26

4

Klasa 3

6250

2430

432

76

13

2

Klasa 2

3120

1220

217

39

7

1

Klasa 1

1560

304

109

20

4

1

Klasa 0

780

304

54

10

2

0

Klasa 00

390

152

27

5

1

0

Klasa 000

195

76

14

3

1

0

* ISO 4402 ili optički mikroskop

Veličina čestice bazirana na osnovu najveće dimenzije


** ISO 11171 ili elektronski mikroskop

Veličinačestice bazirana na prečniku projektovane površine

Uporedne tablice ISO-NAS

ISO 4406/2000

NAS 1628

ISO 11/8

NAS 2

ISO 12/9

NAS 3

ISO  13/10

NAS 4

ISO 14/9

/

ISO 14/11

NAS 5

ISO 15/9

/

ISO 15/19

/

ISO 15/12

NAS 6

ISO 16/10

/

ISO 16/11

/

ISO 16/13

NAS 7

ISO 17/11

/

ISO 17/14

NAS 8

ISO 18/12

/

ISO 18/13

/

ISO 18&15

NAS 9

ISO 19/13

/

ISO 19/16

NAS 10

ISO 20/13

/

ISO 20/17

NAS 11

ISO 21/14

/

ISO 21/18

NAS 12

22/15

0

ISO 22/17

0

ISO 22/19

NAS 13

Filtracija i separacija ulja

CJC Fini Filter

CJC  Filter Separator

CJC Desorber

Dodatna oprema

Iznajmljivanje opreme za filtraciju i separaciju ulja


Korisni linkovi:


> Zašto je potrebna filtracija ulja

> Degradacija ulja- oksidacija, smola, lak

> Koalescencija

> Klasifikacija ulja po ISO i NAS

standardu

> Preporučene čistoće ulja po ISO standardu

> Faktori produženja radnog veka opreme u   odnosu na čistoću ulja i sadržaj vode

> Metode prečišćavanja ulja