HOME O NAMA PROIZVODI I USLUGE REFERENCE KONTAKT

© GLOBAL TECHNICS d.o.o. All rights reserved.

HOME sa vimapom

Proizvodi i usluge > Filtracija i separacija ulja >  Zašto je potrebna indirektna filtracija ulja?

Filtracija i separacija ulja

CJC Fini Filter

CJC  Filter Separator

CJC Desorber

Dodatna oprema

Iznajmljivanje opreme za filtraciju i separaciju ulja


Korisni linkovi:


> Zašto je potrebna filtracija ulja

> Degradacija ulja- oksidacija, smola, lak

> Koalescencija

> Klasifikacija ulja po ISO i NAS

standardu

> Preporučene čistoće ulja po ISO standardu

> Faktori produženja radnog veka opreme u   odnosu na čistoću ulja i sadržaj vode

> Metode prečišćavanja ulja
Macphersonov dijagram ukazuje na radno vek ležaja u zavisnosti od nivoa filtracije. Može se lako ideti da se filtracijom 3 µm radni vek ležaja produžuje šest puta u odnosu na filtraciju od 40 µm, dok se u odnosu na filtraciju od 10 µm produžava za otprilike 2 do 3 puta.Industrijska istraživanja pokazuju da je oko 90% svih čestica u ulju sitnije od 10 µm, a oko 30% čestica sitnije od 3 µm. To znači da filterima od 10 µm ne dotaknemo oko 90% čestica.

Zašto je potrebna indirektna filtracija ulja?


Prljavo ulje je uzrok oko 80% kvarova svih hidrauličkih sistema


Izvori prljavštine

Prljavština je neminovno prisutna u svakom uljnom sistemu. Ona prodire na različite načine i iz različitih izvora.


Ovo su neki od izvora:

- Prodor čestica i vlage iz spoljašnje sredine (najčešće kroz odušak za vazduh)

- Zaostala prljavština od obrade delova pri proizvodnji

- Prljavština koja ulazi u uljni sistem prilikom remonta ili održavanja

- Unutrašnjost uljnog rezervoara- voda se usled variranja temperture kondenzuje u uljnom rezervoaru

- Izvršni organi – cilindri skupljaju prašinu na sebe i tokom rada uvlače u sistem

- Čvrste čestice nastale habanjem komponenti sistema

- Proizvodi oksidacije ulja

- Ostaci od sredstva za pranje


Čvrste čestice

Mnogi korisnici opreme smatraju da postojeći filteri u okviru samih sistema mogu uspešno da se izbore sa prljavštinom koja se javlja u ulju. Medjutim, realnost i svakodnevni problemi koji se javljaju govore da stvari stoje drugačije. Linijski filteri (na potisnom i povratnom vodu) su uglavnom površinski i na sebi mogu da zadrže mehaničke nečistoće, tj. čvrste čestice, samo u maloj količini- najćešće mereno u desetinama grama, eventualno stotinama. Razlog tome je mala površina kojom zadržavaju prljavštinu, kao i činjenica da su linijski filteri u granicama finoće od 10 do 30 µm ili više. Standardni C.C. Jensen mogu da zadrže oko 4 kg čvrstih čestica i mogu se dalje modularno redjajti, tako da mogu zadržati i do 80 kg čvrstih čestica.Komponenta uljnog sistema

Debljina uljog filma µm

Rukavac, klizni ležaj, čaura

0,5-100

Hidraulički cilindar

5-50

Motor/cilindar

0,3-7

Servo i proporcionalni ventili

1-3

Zupčasta pumpa

0,5-5

Klipna pumpa

0,5-5

Kotrljajni ležajevi

0,1-3

Zupčanici

0,1-1

Dinamički zaptivači

0,05-0,5

Imajući u vidu da se čestice non stop kreću kroz uljni sistem, one se pod velikim pritiskom i pri velikim brzinama sudaraju sa komponentama sistema i principom peskarenja ih habaju. Pored toga, na taj način se stvaraju nove čestice i njihov sadržaj u ulju se kontinualno povećava.

Najopasnije su čestice koje su manje ili jednake od kritičnih dinamičkih zazora (<5 µm). One imaju sposobnost da prolaze kroz zazore kliznih površina, habaju ih ili se u njima uklinjavaju. Tako uklinjene čestice postaju katalizator mikroprslina na površinama koje se kotrljaju preko njih.

Servo ventili imaju kritične zazore od 1 µm do 10 µm i zbog toga su veoma osetljivi na čvrste čestice. Zato mnogi proizvodjači zahtevaju da novo ulje koje se sipa u uljne sisteme sa servo ventilima prvo bude isfiltrirano.

Novo ulje ima klasu čistoće ISO 19/17/14, dok je za servo ventile zahtev ISO 16/14/11. Ovo znači da je zahtev da ulje bude za otprilike tri kalse čistije od novog ulja. Ovo je realno postići jedino finom filtracijom, a za održavanje ovog nivoa čistoće je neophodna kontinualna indirektna filtracija.

Da li ste znali da bi kroz pumpu protoka 200 l/min, koja bi radila 8 sati dnevno, 230 radnih dana godišnje, prošlo oko 140 kg prljavštine, ako bi ulje bilo čistoće klase novog ulja (ISO 19/17/14)?! Ista ta pumpa bi pri istom režimu rada uz uslov da koristi ulje adekvatno servo ventilima (ISO 16/14/11) progurala oko 17 kg prljavštine. Treba imati na umu da su hidraulička ulja u radu često klase ISO 21/19/18 ili slično, a u teškim radnim uslovima i mnogo prljavija od toga.