HOME O NAMA PROIZVODI I USLUGE REFERENCE KONTAKT

© GLOBAL TECHNICS d.o.o. All rights reserved.

HOME sa vimapom

Iznajmljivanje opreme za filtraciju i separaciju ulja

Zajedno sa porastom preciznosti u izradi mašinskih delova i sve zahtevnijim tolerancijama, porasli su i zahtevi za čistoćom ulja. Mnogi proizvodjači opreme zahtevaju da se u njihovim hidrauličkim sistemima koristi čistije uje od novog, tek prispelog iz rafinerije. Ovaj zatev, dakle, iziskuje filtraciju novog ulja pre ili prilikom inicajnopg sipanja u uljne rezervoare. Štaviše, ovim se samo donekle ispunjava zahtev proizvodjača opreme, jer ovo ne znači da će i tokom rada ulje ostati na istom nivou čistoće kao prilikom sipanja. Veoma brzo, u roku od nekoliko dana, nedelje, ili čak sati, ulje će se zaprljati i više neće odgovarati zahtevima.


Jedino rešenje za ovo je kontinualna fina indirektna filtracija.

Imajući u vidu situaciju u našoj privredi i realne mogućnosti i potrebe domaćih kompanija, pored prodaje novih uredjaja, u našu ponudu smo uveli i usluge iznajmljivanja opreme i uslužne filtracije.


Mehaničke nečistoće (čvrste čestice), proizvodi oksidacije (smola i lak) i voda su štetne pojave koje uspešno uklanjamo našim uredjajima.


Posedujemo nekoliko uredjaja za filtraciju ulja različitih veličina i protoka.

U pitanju su dubinski filteri finoće 3 µm koji čitavom zapreminom filter uloška zadržavaju mehaničke nečistoće i proizvode oksidacije.

Najmanji filter uložak može da upije oko 2 kg mehaničkih nečistoća i 2 kg proizvoda oksidacije.

Fini Filteri mogu da upiju odredjenu količinu vode, dok Filter Separatori imaju i mogućnost kontinualnog izdvajanja vode iz ulja principom koalescenicije.


Ovu opremu iznajmljujemo ili lično vršimo uslužnu filtraciju u vašoj firmi.


Pored toga vršimo ispitivanje sadržaja čestica u ulju, odredjivanje viskoziteta i indexa viskoznosti.Proizvodi i usluge > Filtracija i separacija ulja > Iznajmljivanje opreme za filtraciju i separaciju ulja


>

Filtracija i separacija ulja

CJC Fini Filter

CJC  Filter Separator

CJC Desorber

Dodatna oprema

Iznajmljivanje opreme za filtraciju i separaciju ulja


Korisni linkovi:


> Zašto je potrebna filtracija ulja

> Degradacija ulja- oksidacija, smola, lak

> Koalescencija

> Klasifikacija ulja po ISO i NAS

standardu

> Preporučene čistoće ulja po ISO standardu

> Faktori produženja radnog veka opreme u   odnosu na čistoću ulja i sadržaj vode

> Metode prečišćavanja ulja