HOME O NAMA PROIZVODI I USLUGE REFERENCE KONTAKT

© GLOBAL TECHNICS d.o.o. All rights reserved.

HOME sa vimapom

CJC Desorber


Osnovne karakteristike:

• Izdvajanje vode u velikim količinam iz ulja viskoziteta do 1000 cSt (varira u zavisnosti od modela)

• Namenjen sistemima sa velikim količinama vode u ulju ili kontinualnim prodorima vode u ulje

• Izdvaja slobodnu i emulgovanu vodu


Način rada:

CJC Desorber uzima ulje iz sistema koje prolazi kroz izmenjivač u kojem se zagreva pre nego što udje u gornji deo komore Desorbera. U komori se temperatura ulja održava glavnim grejačem. S druge strane hladan tok vazduha kroz nekoliko stotina mlaznica ulazi kroz dno komore. Hladan i suv vazduh se susreće sa toplim i vlažnim uljem, momentalno se zagreva, širi i biva zasićen vodom iz ulja. Zasićeni vazduh se kondenzuje u vazdušnom hladnjaku i slobodna voda se odvaja i odvodi u ciklonski separator. Hladan i suv vazduh se ponovo koristi u zatvorenom ciklusu. Potisna pumpa vraća suvo ulje u glavni sistem kroz izmenjivač toplote.


Kapaciteti uredjaja:

CJC Desorberi izdvajaju od 0,8 l/h do 15 l/h slobodne i emulgovane vode iz ulja, u zavisnosti od veličine uredjaja.

Pogodni su za uljne sisteme od nekoliko stotina litara do 50.000 litara ulja i više.


Područja primene:

U sistemima gde je prisutan stalni i veliki prodor vode- parnim turbinama, ’’Morgoil’’ sistemima u železarama, paprnicama, pogonima za proizvodnju bio-dizela itd.


Način ugradnje:

CJC Desorber se ugradjuje u nezavisnom toku u odnosu na glavni uljni sistem. Ulje se uzima iz sistema u odredjenom protoku, prolazi kroz desorber gde se izdvaja voda na goreopisani način, i zatim se vraća u uljni sistem.


Odabir odgovarajućeg uredjaja:

Za odabir CJC Desorbera potrebno je znati količinu ulja u rezervoaru i sistemu, vrstu ulja, količinu vode u sistemu, temperaturu ulja u rezervoaru, ambijentalnu temperaturu, temperaturu rashladnog medija itd.

Proizvodi i usluge > Filtracija i separacija ulja > CJC Desorber

Brošura CJC Desorber- Engleski.pdf


CJC Desorber  D10CJC Desorber D88

Desorber Brochure_UK_october_2008_low.pdf

Filtracija i separacija ulja

CJC Fini Filter

CJC  Filter Separator

CJC Desorber

Dodatna oprema

Iznajmljivanje opreme za filtraciju i separaciju ulja


Korisni linkovi:


> Zašto je potrebna filtracija ulja

> Degradacija ulja- oksidacija, smola, lak

> Koalescencija

> Klasifikacija ulja po ISO i NAS

standardu

> Preporučene čistoće ulja po ISO standardu

> Faktori produženja radnog veka opreme u   odnosu na čistoću ulja i sadržaj vode

> Metode prečišćavanja ulja