HOME O NAMA PROIZVODI I USLUGE REFERENCE KONTAKT

© GLOBAL TECHNICS d.o.o. All rights reserved.

HOME sa vimapom

CJC Filter Separator


Osnovne karakteristike:

• Odstranjivanje mehaničkih nečistoća, proizvoda oksidacije (smole i laka) i kontinualno izdvajanje vode iz ulja principom koalescencije

• Apsolutna filtracija 3 µm

• Zapreminska filtracija


Kapaciteti uredjaja

Kapaciteti uredjaja zavise od veličine i vrtse uloška koji se koristi i broja i veličine kićišta u koje se ugradjuju.

Tako na primer, najmanji CJC Fini FIlter PTU 15/12 može da upije oko 1 kg čvrstih čestica, 1 kg proizvoda oksidacije, dok vodu kontinualno izdvaja. S druge strane CJC Fini Filter PTU3 5x27/108 može da upije oko 80 kg čvrstih čestica, 80 kg proizvoda oksidacije, dok vodu kontinualno izdvaja.


Područja primene:

• Dizel gorivo

• Ulja za zupčanike

• Hidraulička ulja

Različita ulja za podmazivanje


Način ugradnje:

CJC Filter Separator se vezuje na uljni rezervoar i vrši neprekidnu filtraciju u nezavisnom toku u odnosu na glavni uljni sistem. Zupčasta pumpa koja se nalazi u sklopu filtracionog sistema crpi ulje, najčešće, sa dna uljnog rezervoara preko drenažnog otvora (jer je tu ulje najprljavije), gura ga kroz kućište sa filter uloškom gde se obavlja filtracija na nivou 3 µm i gde voda izdvaja, i dalje se ulje vraća u rezervoar.


Odabir odgovarajućeg uredjaja

Adekvatan odabir veličine uredjaja, vrste filter uloška i protoka se vrši na osnovu: vrste ulja, viskozieta ulja, radne temperature, zaprljanosti ulja čvrstim česticama i vodom, uzroka pojave vode u ulju, količine ulja u sistemu i rezervoaru, opremi na koju treba da se ugradi, radne sredine, ciljeve koji treba da se postignu itd.


Dodatna oprema

U skladu sa radnim uslovima, a u cilju postizanja što boljeg rezultata filtriranja isporučuju se različiti opcioni elementi:

• Motori različitih napona i frekvencija, jednosmerne i naizmenične struje

• Grejači

• Hladnjaci

• Merač zasićenosti ulja vodom

• Laserski brojač čestica u ulju

• Automatski odstranjivač vode

• Kontrolne kutije

• Automatski odušak

• Izvedba za visoke temperature- do 150 °C

• Izvedba za visoke pritiske- do 10 bar

• Mobilna kolica sa crevima i priključcima


Ukoliko želite više informacija o CJC Filter Separatorima, kontaktirajte nas za detaljne kataloge ili za konkretan savet.

Više o primerima ugradnje možete videti ovde.


Proizvodi i usluge > Filtracija i separacija ulja > CJC Filter Separator

Brošura CJC Filter

Separator- Srpski.pdf


CJC Filter  Separator PTU15/12


CJC Filter separator   PTU 4X27/108


Filter Separator- Srpski.pdf

Filtracija i separacija ulja

CJC Fini Filter

CJC  Filter Separator

CJC Desorber

Dodatna oprema

Iznajmljivanje opreme za filtraciju i separaciju ulja


Korisni linkovi:


> Zašto je potrebna filtracija ulja

> Degradacija ulja- oksidacija, smola, lak

> Koalescencija

> Klasifikacija ulja po ISO i NAS

standardu

> Preporučene čistoće ulja po ISO standardu

> Faktori produženja radnog veka opreme u   odnosu na čistoću ulja i sadržaj vode

> Metode prečišćavanja ulja