HOME O NAMA PROIZVODI I USLUGE REFERENCE KONTAKT

© GLOBAL TECHNICS d.o.o. All rights reserved.

HOME sa vimapom

CJC Fini Filter


Osnovne karakteristike:

• Odstranjivanje mehaničkih nečistoća, proizvoda oksidacije (smole i laka) i upijanje vode u filter ulošku (količina vode zavisi od veličine filter uloška)

• Apsolutna filtracija 3 µm

• Zapreminska filtracija


Kapaciteti uredjaja

Kapaciteti uredjaja zavise od veličine i vrtse uloška koji se koristi i broja i veličine kićišta u koje se ugradjuju.

Tako na primer, najmanji CJC Fini FIlter HDU 15/12 može da upije oko 1 kg čvrstih čestica, 1 kg proizvoda oksidacije i oko 0,5 L vode. S druge strane CJC Fini Filter HDU 727/108 može da upije oko 112 kg čvrstih čestica, 112 kg proizvoda oksidacije i oko 56 L vode.


Područja primene:

• Ulja za zupčanike

• Transmisiona ulja

• Hidraulička ulja

• Različita ulja za podmazivanje

• Ulja za kaljenje

• Termalna ulja

• Estri

• Glikoli vode

• Izolaciona ulja


Način ugradnje:

Filtracioni sistem se vezuje na uljni rezervoar i vrši neprekidnu filtraciju u nezavisnom toku u odnosu na glavni uljni sistem. Zupčasta pumpa koja se nalazi u sklopu filtracionog sistema crpi ulje, najčešće, sa dna uljnog rezervoara preko drenažnog otvora (jer je tu ulje najprljavije), gura ga kroz kućište sa filter uloškom gde se obavlja filtracija na nivou 3 µm i gde se upija voda, i dalje se vraća u rezervoar.


Odabir odgovarajućeg uredjaja

Adekvatan odabir veličine uredjaja, vrste filter uloška i protoka se vrši na osnovu: vrste ulja, viskozieta ulja, radne temperature, zaprljanosti ulja čvrstim česticama i vodom, količine ulja u sistemu i rezervoaru, opremi na koju treba da se ugradi, radne sredine, ciljeve koji treba da se postignu itd.


Dodatna oprema

U skladu sa radnim uslovima, a u cilju postizanja što boljeg rezultata filtriranja isporučuju se različiti opcioni elementi:

• Motori različitih napona i frekvencija, jednosmerne i naizmenične struje

• Grejači

• Hladnjak

• Merač zasićenosti ulja vodom

• Laserski brojač čestica u ulju

• Kontrolne kutije

• Automatski odušak

• Izvedba za visoke temperature- do 150 °C

• Izvedba za visoke pritiske- do 10 bar

• Mobilna kolica sa crevima i priključcima


Ukoliko želite više informacija o CJC Finim Filterima, kontaktirajte nas za detaljne kataloge ili za konkretan savet.Proizvodi i usluge > Filtracija i separacija ulja > CJC Fini Filter

Fini Filter-Srpski.pdf

Brošura CJC Fini Filter- Srpski.pdf


CJC Fini Filter             HDU 15/12


                 CJC Fini Filter HDU HP 2X27/108


Filtracija i separacija ulja

CJC Fini Filter

CJC  Filter Separator

CJC Desorber

Dodatna oprema

Iznajmljivanje opreme za filtraciju i separaciju ulja


Korisni linkovi:


> Zašto je potrebna filtracija ulja

> Degradacija ulja- oksidacija, smola, lak

> Koalescencija

> Klasifikacija ulja po ISO i NAS

standardu

> Preporučene čistoće ulja po ISO standardu

> Faktori produženja radnog veka opreme u   odnosu na čistoću ulja i sadržaj vode

> Metode prečišćavanja ulja